Čemu služe casovi engelskog jezika ?

casovi engleskog jezikaCasovi engleskog jezika služe da unapredite svoje znanje u šta Vam pomaže iskusni profesor sa dugogodišnjim iskustvom u radu kako sa odraslima tako i sa decom.

Profesor je tu za vas da vam razjasni i najmanju nejasnoću kao i da vas usmerava u pravom smeru, međutim koliko ćete brzo napredovati zavisi i od vas. Profesor je tu da vam pomogne, razjasni nejasnoće i sve ono da bi vama bilo lakše da usvojite materijale.

Kod časova engleskog jezika je jako bitno da se konstantno i kontinuirano radi, dakle zahtevaju rad i trud, a profesor je tu da vam to maksimalno olakša i pomogne.

 

Individualni casovi engleskog jezika

Napredovanje je mnogo brže i kvalitetnije pre svega zato što je posvećenost profesora samo jednom učeniku a samim tim je i veća koncetracija učenika pri radu.

Termini rada se dogovaraju na nedeljnom nivou i prilogođavaju se učeniku.

Kao rezultat toga jeste efikasniji i brži rad.

Online časovi engleskog

Online časovi putem skypa, vibera, google clasroom ili neke druge platforme je manje više nebitno.

Ono što je bitno je da se online časovi engleskog jezika održavaju u realnom vremenu, dakle profesor je sa vama ,, na liniji ” sve vreme, prati vas šta pišete, šta pričate, vrši ispravke u realnom vremenu, dakle kao da ste na pravom času.

Privatni casovi engleskog jezika

Časovi engelskog se održavaju 1 na 1 kao najefikasniji metod rada.

Profesor je koncetrisan samo na jednog učenika tako da se sva pažnja usmerava samo na jednog učenika što u krajnjem rezultati daje bolji učinak.

Profesor pomno prati napredak i usmerava učenika na oblasti koje treba više da usavršava.

Naučite engleski jezik pravilno

Dokazano je da su individualni časovi, bilo da su oni uživo ili online u realnom vremenu, mnogo efikasniji i napredovanje je znatno kvalitetnije.

Privatni časovi engleskog jezika

Privatni časovi engleskog jezika namenjeni su svima onima koji žele da nauče i usavrše: konverzaciju, gramatiku, fond reči. Za ove časove se može opredeliti bilo ko:

 • Studenti
 • Đaci
 • Poslovni ljudi
 • Svi oni koji žele da steknu i unaprede svoja znanja
 • Svi oni koji imaju potrebu za daljim usavršavanjem engleskog jezika.

Bitno je napomenuti da je svaki indivdualni čas prilagođen pojedincu, nivou na kome se pojedinac nalazi.

To je i bitna razlika u odnosu na grupni rad kada u jednoj grupi može biti više različitih nivoa znanja.

Priprema za međunarodne ispite

Putem časova engleskog jezika mogu se vršiti i pripreme za polaganje međunarodnih ispita. Međunarodni ispiti su izuzetno bitni ako želite da sertifikujete svoje znanje na međunarodnom nivou.

Čemu služe međunarodni sertifikati:

 • Za pristup međunardnom tržištu rada
 • Za dalje školovanje u inostranstvu
 • Za dobijanje međunarodnih stipendija
 • Da podignete cenu svog rada na tržištu poslova

Postoje mnoštvo međunarodnih ispita, svakako su najapriznatiji

Časovi konverzacije

Ukoliko neko želi da usavrši postojeće znanje iz engleskog jezik ili jednostavno ima veliki fond reči a nema veštine konverzacije, časovi konverzacije engleskog jezika su pravo rešenje.

Profesor stimuluše upravo one aktivnosti koja polaznika teraju da progovori, a krajnji cilj je da govori bez razmišljanja.

Kako su koncipirani časovi konverzacije:

 • Fokus je na usmenom izražavanju
 • Pored toga profesor prati i ispravlja nepravilne gramatičke konstrukcije i slično
 • Morate grešiti da biste na kraju naučili pravilno da se izražavate na engleskom jeziku.
 • Sticanje samopouzdanja i razvijanja sposobnosti da komunicarate na engleskom jeziku.

Naravno svaki čas je prilagođen uzrastu i nivou znanja koje polaznik poseduje.